SULTAN VELED (1227- 1312)

Mevlanâ Celâlettin Rumî‘nin oğullarındandır, onun fikir, duygu ve düşüncelerini yayanlardan biridir. Mevlânâ Celâlettin’in ölümünden sonra, yerine, Hüsamettin Çelebi geçmişti. Hüsamettin Çelebi’den sonra bu makama Sultan Veled gelmiş, ondan sonra, tekkelerin kapatılmasına kadar «Konya Postnişinliği» bu soydan gelenlerde kalmıştır

SULTAN VELED (1227- 1312)
13 Nisan 2022 - 13:22

Sultan Veled, babasının düşünce ve davranışlarından ilham alarak, Mevlevilik tarikatının esaslarını kurmuştur. Tasavvuf konusunda yazdığı mesnevileri, babasının büyük, ölmez eseri yanında pek basit kalırsa da, onun da babasından üstün olduğu bir tarafı vardır: Ana dili olan, Türkçe île de şiirler yazmıştır.

Gerçekte de, Mevlânâ’nın baştan başa Farsça olan eserleri içinde Türkçe mısraların parmakla sayılacak kadar az olmasına karşılık, Sultan Veled’in Türkçe şiirlerden meydana gelmiş küçük bir Divan’ı vardır.
 

Başlıca eserleri:

Divan (Farsça), İbtidânâme (Mevlâna konusunda ilk kaynak sayılır, Farsça, mesnevi, yaz. 1291), İntihânâme (Farsça, mesnevi, yaz. 1301), Maârif (Farsça, düzyazı). Sultan Veled Çelebi tarafından derlenip yayımlanmıştı: Divan-ı Türki-i Sultan Veled (1925). Mecdut Mansuroğlu yeni basımını hazırladı: Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri (1958). Maârif (Bilgiler) eseri de Türkçeye çevrilerek basıldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum