Osmanlı Devleti'ni kuran ve adını veren ilk Osmanlı sultanı ''Osman Gazi''

Osmanlı Devleti’ni kuran ve adını veren ilk Osmanlı sultanı... Osman Gazi, Osmanlı Devleti'ni kurdu ve adını 623 yıl sürecek bir imparatorluğa verdi. Türbesi Bursa Gümüşlü Kümbet'te bulunuyor.

Osmanlı Devleti'ni kuran ve adını veren ilk Osmanlı sultanı ''Osman Gazi''
10 Ağustos 2023 - 15:59
1258’de Söğüt’te doğan Osman Bey’in (Osman Gazi, I. Osman, Osman Han) babası Ertuğrul Gazi annesi Halime Hatun. Ertuğrul Bey’in 3 oğlundan biri olan Osman Gazi, kardeşlerinden büyük değildi ancak bir yönetici ruhuyla dünyaya geldi.

Oğuzların 24 boyundan biri olan Kayı boyunun lideri Ertuğrul Bey'in vefatı üzerine Kayıların başına geçen Osman Gazi, o dönemde henüz 23 yaşındaydı. Ustalık alanları ata binmek, kılıç kullanmak ve savaşmaktı.

Osman Gazi, Anadolu'nun en itibarlı teşkilatlarından olan Ahilerin önemli ismi Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun ile evlenerek gücünü artırdı.

Yüzyıllar sürecek bir imparatorluk kurdu

1281'de aşiret beyi olan Osman Gazi, aradan 3 yıl geçtikten sonra Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'un fermanıyla uc beyi oldu. 

1288’de Karacahisar’ı fetheden Osman Gazi, bunun üzerine Dursun Fakih’e hutbe okuttu. Birer birer şehirleri fethetmesi Osman Bey’i yüzyıllar sürecek bir imparatorluğun kuruluşuna götürdü. 
Bu süreçten sonra Bizans'a karşı genişleme politikası izleyen Osman Gazi İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar'ı fethetti. Daha sonra bölgenin önemli merkezlerinden biri olan Bilecik'i aldı ve burayı beyliğin merkezi yaptı. Bu tarih yani 1299, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edildi.Türkmen beyleri de Osman Bey'in hakimiyetini kabul etti

İlhanlı hükümdarı Gazan Han'ın Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubad'ı tutması ve İran'a götürmesi üzerine, bölgedeki Türkmen beyleri de Osman Bey'e yakınlık duymaya başladı ve onun hakimiyetini kabul etti.

Osman Gazi, beyliğini ilan etmesinden kısa bir süre sonra bölgeleri beşe ayırdı ve güvendiği insanlara emanet etti. 

Sultanönü'nü oğlu Orhan'a, Eskişehir'i kardeşi Gündüz Bey'e, İnönü'yü Aykut Alp'e, Yarhisar'ı Hasan Alp'e ve İnegöl'ü Turgut Alp'e verdi. 

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den kalan 4 bin 800 kilometre karelik devlet toprağını 16 bine çıkardı. Aynı zamanda 1324'te ilk bakır Osmanlı parasını da bastırdı.

"Her işinde adaleti üstün tut"

Gut hastalığı yüzünden 1 Ağustos 1326'da hayatını kaybettiği bilinen Osman Gazi, devletin idaresini oğlu Orhan Gazi'ye bıraktı. 

Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti ise şöyleydi:
"Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i İslam’ın yüceliğini yaşatınız.
Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz.
Her zaman İslam’a hizmet ediniz. Oğlum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin.
Bana da Allah’ın emri ile şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla’ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut."

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine oğlu Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinden sonra "Gümüşlü Kümbet" olarak tanınan ve sonradan türbeye çevrilen eski Doğu Roma şapeline defnedildi.

Osman Gazi'nin mal varlığından geriye bir zırh, bir çift çizme, birkaç sancak, bir kılıç ve bir mızrak kaldı. Osman Gazi'nin asıl mirası ise 623 yıllık bir devlet...

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum