Kadir Gecesinin Fazileti

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Kadir Gecesi ve 2022 Kandil tarihleri gündeme geldi. Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.

Kadir Gecesinin Fazileti
27 Nisan 2022 - 10:32
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.  Ancak yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir gecesinin Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur. 

Divan edebiyatında Kadir gecesi kasidelerin dua kısımlarıyla ramazâniyye, bayramiyye, rubâî ve tuyuğlarda, yeni edebiyatta ise müstakil dinî manzumeler yanında ramazan ve kandillerle ilgili şiirlerle bu gece indirilmeye başlandığından Kur’an’dan bahseden şiirlerde işlenmiştir.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

  • Yasin
  • Tebareke
  • Amme
  • Kadir Suresi
  • İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.


YORUMLAR

  • 0 Yorum