Akıllı saatler, bilgisayarlar ve modemler de yenilenerek kullanıma sunulabilecek

Yenilenerek kullanıma sunulabilecek ürünler arasına akıllı saatler, bilgisayarlar (dizüstü, masaüstü), oyun konsolları ve modemler de eklendi.

 Akıllı saatler, bilgisayarlar ve modemler de yenilenerek kullanıma sunulabilecek
18 Nisan 2023 - 10:03
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.
Buna göre, yenilenerek kullanıma sunulabilecek ürünler arasına cep telefonları ve tabletlerin ardından akıllı saatler, bilgisayarlar (dizüstü, masaüstü), oyun konsolları ve modemler de dahil edildi.
Pil kapasitesi yüzde 85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün şeklinde satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunlu tutuldu.
Yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartıyla ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın yönetmelikte belirlenen tüm ürünler için yenileme yapabilecek.
Söz konusu merkezler, yönetmelikle belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi imzalayabilecek. Belirlenen ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek.
Yenilenmiş bir ürün, birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.
Yenileme yetki belgesi alınabilmesi için gereken ödenmiş sermaye şartı da 10 milyon liradan 30 milyon liraya çıkarıldı.
Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon liradan az olanlar, 1 Ocak 2024'e kadar ödenmiş sermaye tutarını 30 milyon liraya tamamlayacak.
Yenilenmiş ürünler için ayırt edici logo kullanılabilecek
Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin şubeleşmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi.
Buna göre, yenileme merkezi, yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için sermaye şartı dışında diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilecek. Şubenin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıkça veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Bakanlığa bildirimde bulunması gerekecek. Yönetmelik kapsamında şubeler tarafından yürütülen faaliyetler bakımından şube ve bağlı oldukları yenileme merkezi müteselsilen sorumlu tutulacak.
Yönetmelikle belirlenen yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde, bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunlu olacak. Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilecek.


YORUMLAR

  • 0 Yorum