• Reklam
  • Reklam
Şükrü Boz

Şükrü Boz


Ramazan ayı ve oruç

01 Nisan 2021 - 22:31

Ramazan ayı, kameri ayların dokuzuncusu, üç ayların da üçüncüsüdür. Ramazan ayı, Müslümanların oruç tutmakla mükellef oldukları, dinimizce kutsal kabul edilen bir aydır.
Ramazan ayının özelliği.
1- Kur’an-ı Kerim'de ismi geçen tek aydır.
Allah-ü Teâlâ, Tevbe suresi 36 âyette bir senenin 12 ay olduğunu bildirmiştir, fakat Ramazan ayından başka hiçbir ayın ismini Kur’an-ı Kerim'de zikretmemiştir. Sadece Bakara suresi 185 ayette Ramazan ayını zikretmiştir.  
2-  Hz. Peygamberimize peygamberlik görevi Ramazan ayında tebliğ edildi.
Hz. Peygamberimiz 40 yaşına girdiği zaman Mekke'de bulunan Nur dağındaki Hıra mağarasında tefekkür halinde iken Ramazan ayının Kadir gecesinde Cebrail As. güzel bir insan şeklinde geldi,”Ya Muhammed yüce Allah sana selam söylüyor, senin için, Sen benim bütün insanlara ve cinlere rasulümsün, onları Lâ ilâhe illallah (Muhammed rasulüllah) kelime-i tavhidine davet et, buyurdu, dedi ve Cebrail (as) oradan ayrıldı gitti. (1) 
    3- Bütün ilahi kitaplar Ramazan ayında indi.
    Tevrat : Musa (as) Ramazan ayının 16'sında.
    Zebur  : Davud (as) Ramazan ayının 12'sinde.
    İncil     : İsa (as) Ramazan ayının 13'ünde.
    Kur’an: Peygamberimiz Hz. Muhammed-e Ramazan ayının 27'sinde indirildi. (2) 

    4- Allahü Teâlâ Ramazan ayında mü’min kullarına rahmetle bakar. (3) 
    Allahü Teâlâ rahmetle baktığı kuluna azap etmez onu cennete kor.

    5- Ramazan ayında sevaplar kat kat yazılır, günahlar da affedilir.
 Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
    Kim Ramazanın faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah tan umarak Ramazan ayını (nafile namaz kılarak, Kur’an okuyarak, zikir yaparak, salat-ü selam getirerek, fakirlere yardım ederek ve insanlara iyilik yaparak) değerlendirirse annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olarak günahlardan kurtulur. (4) 

    6- Ramazan ayında, cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytan bağlanır. (5) 
    7- Allah-ü Teâlâ'nın emri olan Oruç, Ramazan ayında tutulur. Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor:
    Sizden kim o aya (Ramazan ayına) erişirse onu oruçla geçirsin. (6) 

         Ramazan ayında oruç tutmanın fazileti.
1-    Allahü Teâlâ Ramazan ayında oruç tutanları Ahzab suresi 35 ayette övgü ile bahsetmiştir. Hz.
 Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:
Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih, amelleri misliyle kaydedilir, duası makbul ve günahları affedilir.    
(7) 
    Bir adam bir gün nafile oruç tutsa, sonra kendisine yeryüzü dolusu altın verilse, hak etmiş olduğu sevabı tam olarak almış olmaz. (8) 
    Kim inanarak ve sevabını Allah tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir. (9) 

2-    Oruç sıhhate kavuşturur. Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. (10) 
3-    Oruç sabretmeyi öğretir.  Hz. Peygamberimiz şöyle buyuruyor.
Oruç sabrın yarısıdır. (11) 
4-    Ramazan ayında tutulan orucun sevabını Allah takdir eder.
Mü’minlerin işledikleri bütün iyi amellerin sevabını o kişide görevli olan melekler yazarlar ancak,
 Ramazanda tutulan orucun sevabını Allah cc kendisi takdir eder. (12) 
    Ne mutlu oruç tutan mü’minlere.
 
(1) İs.ta (Köksal) 3/14. İs.ta, (Çağ,y) 1/201. İs,ta (Os,y) 2/179. İs,ta. (Mu,şakir) 1/203. İs.ans. 5/303. Ru.Be. 10/104. İb.kes. 15/8521. Te, kebir. 23/254. Re. Ans. 14/290.
    (2) Tefsiri Kebir. 4/349. Tefsiri Tıbyan 1/130.
    (3) Tergib. 2/434.
    (4) Buhari. 4/ 413. Tergıb. 2/449.
    (5) Buhari. 4/1772. İhya-i ulum’id Din. 1/671. Riyaz’üs Salih. 4/447. Tergib. 2/433. Akaid. 2/441. Ha.Ans. 9/64.
    (6) Bakara: 185.
    (7) İhya-i Ulum’id-Din: 1/671.
    (8) Tergıb: 2/413.
    (9) Riyazü’üs Salihin: 4/447. İbn Abidin: 4/230.
    (10) Tergib: 2/410. Ha. Ans: 9/56.
    (11) İhya-i Ulum’id-Din: 1/669. Tergib: 2/414. İs.tar. (Köksal). 18/358.
    (12) Buhari: 4/1769. Ha.Ans: 9/57. Riyaz üs-Salihin. 4/442. Tergib. 2/403. İs.tar, (Köksal). 13/385. İbni Kesir. 3/ 1039.

YORUMLAR

  • 0 Yorum