Şükrü Boz

Şükrü Boz


İmansız kişilerin ölüm anı

17 Eylül 2021 - 13:17

İmansız ve Allah’a karşı kulluk görevini yapmayan kişiler, ölüm anında çok büyük acı çekerler. Onların ölüm anını Allahü Teâlâ Kur’an’ı Kerimde şöyle bildiriyor.

O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen. Melekler onlara ellerini uzatırlar ve: Ruhunuzu teslim edin. Bu gün, Allah’a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O’nun ayetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. En’am: 93

Can boğaza dayandığı zaman (yani ruh göğsün üst kısmına ulaşıp hırıltı çöktüğü zaman) siz (ölmek üzere olan kişinin başında bulunan sizler onun çektiği sıkıntıya) bakar durursunuz. Vakıa: 83-84.

Hayır, hayır, can ne zamanki köprücük kemiklerine dayanır ve tedavi edebilecek (onu bu sıkıntıdan) kim (kurtarır) denilir. ( 0, ölüm meleğini görünce) bunun (dünyadan) ayrılık olduğunu anlar. Ve bacak bacağa dolanır. (ölüm acısı ile el ayak dolaşır)  Kıyame: 26,29
 
(Ya Muhammed) 0 zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen. En’am: 93.

(Ya Muhammed) Melekler, yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın ateş azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu, kendi ellerinizle sunduklarınızın (yaptıklarınızın) karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına zulmetmez. Enfal: 50,5l

Bu melekler onlara demir kamçılarla her vurduklarında, vurdukları organlarından ateş fışkırır. Ruhul Beyan: 3/354.

Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura, vura canlarını alırken, halleri nice olacak. Muhammed: 27.

İbni Abbas şöyle demiştir: (Sadece imansız olanların değil) Günah işlemekte olan birisinin canını da melekler yüzüne ve sırtına vura vura alır. Ruhul Beyan 8/129. 

İmam Gazali şöyle demiştir: Facirin yani günahkar bir kimsenin ruhu alınırken, ıslak yünden dikenli bir çalının çekilip çıkartıldığı gibi çekilir. Öyle ki, o kimse, karnına diken doldurulduğunu zanneder. Canı sanki bir iğne deliğinden çıkartılır gibi olur. Gökyüzü, yeryüzüne çöker de o, ikisi arasında kalmış gibi olur. R. Beyan. 8/129

Ka’b b. Ahbar’a ölüm sorulmuş o da şu cevabı vermiştir: 0, insanın karnına sokulmuş dikenli bir ağaç dalını, güçlü kuvvetli bir adamın şiddetle çekip çıkarması gibidir. 0 parçaladığını parçalar, bıraktığını bırakır. Tam ölüm anı geldiğinde melekler, cehennem ateşi ile zehirlenmiş zehirli bir hançer saplarlar. Ruhul Beyan: 8/129

Sevgili peygamberimiz de şöyle buyuruyor.

Kafir can çekişirken azap melekleri elinde bir kamçı ile gelirler ve (onun ruhuna)  derler ki: Rabbin sana karşı öfkeli olarak, Allah’ın azabına doğru (cesetten) çık. O da leş kokusundan daha kötü bir koku içinde Allah’ın azabına doğru çıkar. Nihayet (birinci kat semada bulunan)  yeryüzünün kapısına iletirler. (sema kapısı açılmaz) Ne kötü bir koku diyerek onu kafirlerin ruhunun bulunduğu yere götürürler. Cem’ul Fevaid: 3/ 48. 

Allahü Teâlâ kafirlerin ruhlarının Müslümanların ruhlarının bulunduğu yedinci kata varamayacaklarını, sema kapısının onlara açılmayacağını ve cennete giremeyeceklerini bildirip şöyle buyuruyor:

Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak. ( yedinci katdaki Müslümanların ruhunun bulunduğu yere varamayacaklar) Ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar, cennete giremeyeceklerdir. A’eaf: 40

İmansız ve Allah’a isyan eden kişilerin ölürken çok büyük acı ve sıkıntı çektiklerini bildiren Allahü Teâlâ Mü’min kullarına şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler. Allah tan hakkıyla korkun ve ancak (imanınızı koruyup) Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah’ın ipine, (İslam dinine, Kur’an’ı Kerime) sımsıkı sarılın. (İslam dininin emir ve yasaklarına, Kur’an’ı Kerimin hükümlerine harfiyen uyun.) Al-i İmran. 102. 103.

Sen evet sen, şöyle bir düşün bakalım, Müslüman olarak can vermek için, imanını koruyor musun? Dinimizin emir ve yasaklarına, Kur’anın hükümlerine uyuyor musun? 

YORUMLAR

  • 0 Yorum