Şükrü Boz

Şükrü Boz


Her Canlı Ölecek

13 Haziran 2021 - 14:34

Allahü Teâlâ yaratılan her şeyin fâni olduğunu bildirip şöyle buyuruyor:
Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. (bir sonu vardır)  (1) 
Bütün canlılar ve insanlar kendileri için Allah (cc) tarafından takdir edilen ömür bitince öleceklerdir. Bu husustaki âyet’i Kerimelerden bazıları şunlardır.
Her nefis ölümü tadacaklardır. (2) 
Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. (3) 
Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde de bulunsanız, yine ölüm size ulaşır. (4) 
Her ümmetin takdir edilmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri kalırlar, ne de ileri giderler. (5) 
Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını alırlar. (6) 
Allah, eceli gelince hiçbir canlıyı geri bırakmaz. (7) 
Deki, size vekil kılınan ölüm meleği (Ezrâil) canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. (8) 
Eğer Allah insanları, zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları, takdir edilen bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman da, onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de ileri geçebilirler. (9) 
0, kulları üzerinde kahredici güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Nihayet sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını alırlar. (10) 
De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. (11) 

Hayseme (ra) anlatıyor: Ölüm meleği ( kendisine büyük saltanat ve yetki verilmiş olan) Süleyman (as) ın huzuruna vardı, Süleyman (as) ın meclisinde oturan bir kişiye  dikkatle v e fazlaca bakmaya başladı. Ölüm meleği oradan çıkıp gittikten sonra, kendisine bakılan kişi Süleyman (as) a sordu:
Bu kim? Süleyman (as)
Ölüm meleği dedi. O kişi:
Bana çok baktığını gördüm. Sanki benim ruhumu almak istiyordu. Hz. Peygamberimiz.
O halde benden ne istiyorsun? Dedi. Adam
Ondan kurtulmak istiyorum, rüzgara emret beni Hindistan’ın en ücra köşesine götürsün, dedi.
Süleyman (as) rüzgara emretti, rüzgar o kişiyi istediği yere kadar götürdü.
Bir müddet sonra ölüm meleği Süleyman (as) ın yanına yine gelince, Süleyman (as) ona: arkadaşlarımdan birine dikkatle ve çokça baktığını gördüm (sebebi nedir) dedi. Ölüm meleği: Evet, ben onun durumuna hayret ediyordum. Çünkü bana yakın bir saatte onun ruhunu Hindistan’ın en uzak köşesinde almam emredilmişti. Oysa o senin yanında oturuyordu. Bundan dolayı hayret ettim. ( Siz onun isteğini kabul ettiniz, Hindistana gitti, ben de onun ruhunu orada aldım.) (12) 
  
Sevgili peygamberimiz de şöyle buyuruyor:
Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, size vaat edilen (ölüm) muhakkak başınıza gelecektir. Siz onu geri çeviremezsiniz. (13) 
Ölümden kaçmaya imkân yoktur. Allahü Teâlâ nın takdir ettiği ömür bittiği zaman, fakir de olsan, zengin de olsan, âlim de olsan cahilde olsan hatta dünyaya hükmeden biri de olsan ölüm meleği, Ezrâil (as) gelip senin canını alacak ve öleceksin.
Ölüm acısı çok zordur Hz Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Ölümün elemi,(acısı) kılıçla vurulan üç yüz darba kadardır. (14) 
Rivayet ediliyor ki: Eğer ölümün eleminden bir damla dünyanın bütün dağları üzerine konsaydı, bütün dağlar erirdi. (15) 
Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor:
Ölümün en kolayı, yün içersinde bulunan üç köşeli demir diken gibidir. Acaba diken, koparıp çıkaracağı yün olmaksızın yünden çıkar mı? (16) 
Öleceğini unutma ve ölümün kolay olması için yapman gerekenleri yap.
(1) Rahman: 26
(2) Al-i İmran: 185
(3) Ankebyt: 57
(4) Nisa: 78
(5) Yunus. 49
(6) En’am: 6l
(7) Münafikun: 11
(8) Secde: ll
(9) Nahl: 61
(10) En’am: 61
(11) Cuma: 8
(12) İhya-i Ulum’id-Din: 4/926 Ruhul Beyan: 6/331 İrşad: 3/274
(13) İhya-i ulum’id Din: 4/895
(14) İhya-i Ulum’id-Din: 4/913
(15) İhya-i Ulum’id-Din: 4/915
(16) İhya-i Ulum’id-Din: 4/ 914

YORUMLAR

  • 0 Yorum