Bülent Kalay

Bülent Kalay

Bülent Kalay

Ambliyopi (göz tembelliği) nedir?

17 Eylül 2021 - 22:59

Çocukluk döneminde, kayma olmadan her iki gözden net görüntü algılandığında normal görme gelişimi sağlanmış olur. Kayma veya bir gözde yüksek numaralı kırma kusuru gibi gelişmenin olumsuz olarak etkilendiği durumlarda, kayan gözde göz tembelliği veya görmede azalma gelişir. Burada esas göz tarafından algılanan görüntünün yüksek numaralı bozukluklarda beyin tarafından bulanık algılanması, şaşılıkta da çift görme olarak algılanmasıdır. Beyindeki görme merkezinde, kötü görüntü gelen taraf baskılanmakta ve hayat sürdürülebilir olmaktadır. Yani aslında bu bir savunma mekanizmasıdır. Özellikle şaşılığın olmadığı ve çoğunlukla farklı ve yüksek gözlük ihtiyacının olduğu olgularda, ailenin fark etmesi gecikebileceğinden, ambliyopi tanısı gecikebilir. Zira iki göz açık olduğunda hayatını etkileyen bir durum olmamakta, okulda tahtayı görebilmekte, dersini yapabilmektedir.  Şaşılığı olan çocukların yarısında göz tembelliği gelişir. Erken teşhis edildiğinde, yani hayatın ilk 8-9 yıllık döneminde tedavisi mümkündür, iyi gören gözün kapatılması ile görme seviyesi arttırılabilir. Ancak görme için gelişme döneminin tamamlandığı 9 yaş sonrası tedavi başarısı oldukça düşüktür, yani ne kadar erken teşhis edilirse tedavi başarısı o denli yüksek olacaktır. Ama biz 8-9 yaşında fark edilenleri tedavi etmiyor muyuz? Tabii ki hayır !!!  12-13 hatta 15 yaşına kadar olumlu sonuç aldığımız durumlar olabiliyor. Burada tekrar vurgulamak istediğimiz ne kadar erken o kadar iyi olması ve hasta, aile ve doktor uyumu ile hareket edilmesi.  Göz tembelliği ilerleyici bir hastalık değildir, yani görme tamamen kaybedilmez.

Ambliyopide sıklıkla tek göz etkilenir, yaklaşık olarak her 100 kişiden 4’ünde göz tembelliği vardır. Göz tembelliğinin teşhisi ve erken tedavisi için her çocuk, 3 yaşına dek göz muayenesi olmalıdır. Halk arasında yaygın olarak kabul edilen yenidoğan bebeğin göremediği yolundaki görüşün aksine, yenidoğan döneminde bebekler görebilir, ancak erişkinlerin görme seviyesinde değildir ve ancak 1.5-2 yaşında erişkin seviyesine ulaşır. Gözlerin kullanılması ile gelişim sağlanır, bu nedenle çocukluk döneminde görme sistemi esnektir ve gözlerin kullanılmasına göre şekillenir. Fakat şaşılık, iki gözde farklı derecelerde olan gözlük ihtiyacı yada bir gözdeki görüntünün oluşmasını engelleyen katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi bir engel varlığında tembellik gelişir. Yani görme potansiyeli olmasına karşın görme sistemi normal gelişimini sağlayamaz. Bebeklik döneminde yani çocuğun konuşamadığı dönemde de gözlük ihtiyacı ve şaşılık tespit edilebilir. Ayrıca göz tembelliği dışında görme azalmasına neden olabilecek katarakt, iltihaplanma, tümör veya diğer göz hastalıkları da saptanabilir.

Göz tembelliğinin tedavisi için eşlik eden şaşılık, gözlük ihtiyacı veya katarakt gibi hastalıklar tedavi edildikten sonra az gören gözün kullanılmasını zorlamak için iyi gören göze kapama yapılır. Eğer çocuk kapama yapmaya çok direnç gösteriyorsa göz damlaları veya özel çalışma sistemleri kullanılabilir. Ancak en etkili tedavi yöntemi kapamadır. Göz tembelliği tedavi edilmediği takdirde ilerleme göstermez ancak gelişme dönemi sonrası tedavisi mümkün değildir ve her iki gözün bir arada kullanılması ve derinlik hissi algılamasında zorluğa neden olur, polislik, pilotluk gibi meslek seçiminde engel teşkil eder.
– Her iki gözde eşit ve iyi görme hayatın erken gelişme döneminde gözlerin normal kullanılabilmesi ile sağlanır. Hayatın ilk 9 yılında bu normal gelişim sağlanamazsa tembellik gelişir.
– Göz tembelliği nadiren şikayete neden olur, bu nedenle ilk 3 yılda yapılacak göz kontrolü, teşhis ve tedavi için büyük önem taşımaktadır. İlk muayene için ideal zaman 1 yaş civarıdır.
– Göz tembelliğine neden olan en önemli hastalıklar şaşılık, kırma kusuru ve katarakt gibi hastalıklardır.
– Erken teşhis, kontrol takipleri ve ailenin de durumun önemini kavrayarak yapacakları kapama tedavisi tedavinin temelini oluşturur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum