Ayşenur Dere

Ayşenur Dere

Ayşenur Dere

Pandemi döneminde uygulanan para cezalarına karşı itiraz yolu

01 Nisan 2021 - 22:18 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 - 22:23

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara kesilen usulsüz para cezaları, mahkemeler tarafından iptal edilebiliyor.

Yetkili Merci

Umum Hıfzısıhha Kanunu’na göre idari para cezaları mülki amir tarafından verilir. İllerde vali, ilçelerde ise kaymakam devleti temsil eden en yüksek kamu görevlisidir. Diğer bir deyişle, polis, “sokağa çıkma ya da maske takmama yasağı gibi salgın sürecinde toplum sağlığını tehlikeye atan bir vatandaşın” yasaya aykırı eylemini tutanakla tespit edecek, ceza ise valilik ya da kaymakamlık tarafından kesilecek. Tedbirlerin ihlali durumunda kolluk görevlileri ancak ihlal tespit tutanağı tutabilir.

İtiraz

İdari para cezalarının iptali, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince genel itiraz yolu ile olur. İdari para cezalarına itiraz, ilgili özel kanunda aksine hüküm bulunmaması halinde, Sulh Ceza Mahkemelerine yapılır. İdari para cezasının yanı sıra yaptırım da söz konusu ise ilgili merci İdare Mahkemesi’dir. Özel hükmün bulunması halinde, itirazlar kanunda belirtilen şekle uygun olarak yapılacaktır. Oluşabilecek karışıklığı gidermek adına, idari para cezaları, cezanın muhatabı olan kişiye gönderildiğinde, bu cezaya itiraz süresinin ve merciinin tebligatta gösterilmesi gerekecektir.

İtiraz Başvuru Süreleri

5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili hükmünde idari yaptırım tutanağının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde kuruma ödenmesi veya aynı süre içinde kurumun ilgili birimine itiraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 27. maddesinin ikinci fıkrasına göre;
“Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
Bu nedenle idari para cezasına itiraz süresi boyunca, itiraz etmeye engel önemli bir sebebin varlığı halinde, sebep olan durum ortadan kalktıktan yedi gün içinde itiraz edilmelidir. Aksi takdirde ceza kesinleşecektir.

SONUÇ

Uygulamada karşılaştığımız en çok iptal sebepleri şunlardır;
-Cezanın mülki amir tarafından değil kolluk kuvveti tarafından kesilmesi,
-Yasaklardan muaf tutulan kişilerin, muafiyet belgelerinin kolluk kuvveti tarafından incelenmemesi veya ihlal tespit tutanağına eklenmemesidir.
Sonuç olarak, usulüne uygun olarak kesilmeyen para cezaları, 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne dayanak belgelerle beraber başvurularak iptal edilebilecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum