Ayşenur Dere

Ayşenur Dere

Ayşenur Dere

Komşunun usulsüz yapıları

17 Eylül 2021 - 12:21

Kaçak yapı nedir?
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre;
* Yapı ruhsatı alınmadan yapımına başlanan,
* Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan,
* Yapı ruhsatı alınmadan yapılabilecek olmalarına karşın ilgili hukuksal düzenlemelere ve varsa projelerine aykırı yapılan yapılar.
Yukarıdaki tanımlama çerçevesinde kaçak yapılar birçok şekilde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin;
* Yapı ruhsatı olmayan yapılar.
* Yapı ruhsatı ve eklerine uymayan yapılar.
* Bilim ve sağlık kurallarına uymayan yapılar.
* Kat düzenine uymayan yapılar.
* Komşu parsele, yola ve öteki alanlara taşkın yapılar.
* Bina yüksekliği, çatı eğimi, iç yükseklik, konutlarda bulunması gereken iç bölümler, saçak düzeyi gibi kriterlere uymayan yapılar.

Kaçak yapıyla karşılaştığımızda izlenebilecek yollar nelerdir?
Kaçak veya usulsüz yapının türüne bağlı olarak;
* ALO 181 aranabilir,
* Taşınmazın bağlı olduğu belediyeye şikayette bulunulabilir,
* Cumhuriyet savcılıklarına şikayette bulunulabilir,
* Belediyenin vereceği karara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir,
* Hukuk mahkemelerinde eski hale getirme davası açılabilir.

Taşınmaz sahibinin komşulara verdiği zararları tazmin etme sorumluluğu
Medeni Kanun’a göre: “Taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. ”Zarar verme kastı olmasa bile mülkiyet hakkının olağandışı kullanımının başkalarına zarar vermesi halinde taşınmaz sahibi verdiği zararı ödemekle yükümlü tutulacaktır. Örneğin; bir kimsenin sırf komşusunun manzarasını kapatmak amacıyla sahibi olduğu taşınmaz üzerinde anlamsız bir duvar örmesi, evine yüksek sesle müzik dinlemek amacıyla ses sistemi kurdurarak komşuları rahatsız etmesi, bina inşaatı nedeniyle komşu binalara zarar vermesi, tarlasından çıkan çöp ve artıkları komşu taşınmaza zarar verecek şekilde biriktirmesi gibi çok çeşitli örnekler verilebilir.

Komşu taşınmazlarda oturan kiracılar da gördükleri zararlar nedeniyle taşınmaz sahibinden taleplerde bulunabilir. Ancak bu talepleri şahsen gördükleri zararlarla ilgili olabilecektir. 

Komşu taşınmaz sahibi açacağı davada farklı taleplerde bulunabilir. Örneğin;
Gördüğü zararın parasal olarak giderilmesini (tazminat talebi),
Zarar veren durumun ortadan kaldırılarak durumun eski haline getirilmesini,
Zarar verme tehlikesi arz eden davranışa son verilmesini talep edebilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum