Abdullah Kemal Dayı

Abdullah Kemal Dayı

Abdullah Kemal Dayı

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemleri

13 Haziran 2021 - 15:17

Ülkemizde ve dünyada yaşanan değişim, genel hatlarıyla tüm sektörlerde finansal kaynaklara erişimi kat ve kat zor bir hale getirdi. Bu süreçte kaynak arayışına giren bizler için alternatif yöntemler ön plana çıkmaya başladı. Alternatif finansman kaynaklarının katkısı göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir hale geldi. Özellikle faizsiz tasarruf finansman sistemlerinin bütün dünya da giderek önemli bir ihtiyaç haline gelmesi, bireylerin riskleri minimilize etme ihtiyacından da oluşmaktadır. Faize karşı hassasiyeti  olanlar ve bankacılık sistemindeki yüksek kur seviyelerinden etkilenmeden ev, taşıt ve işyeri sahibi olmak isteyen bireyler, tasarruf finansman sistemlerinin rolünün giderek artmasına öncülük etmektedirler.

İnsanların ev, taşıt ve işyeri sahibi olmalarını kolaylaştıran "Tasarruf Finansman Sistemi" dünya da olduğu gibi Türkiye’de de giderek artmaktadır.         

PEKİ NEDİR BU TASARRUFA DAYALI FAİZSİZ FİNANSMAN SİSTEMİ?

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi genel anlamıyla; kişilerin bir araya gelerek yaptıkları tasarrufların, çekilişle veya belirli bir vadeye kadar biriktirilmesi koşuluyla, ev veya araç almaları için kullandırılmasıdır. Eğer buraya kadar anlamadıysanız basit bir ifadeyle kadınların bir araya gelerek yaptıkları altın günlerine benzetebiliriz. İnsanlar ev veya araç ihtiyacı için bir araya gelerek aylık ödemeler ve peşinatlara göre gruplandırılmakta, bu gruplardan her ay belirli kişi veya kişiler çekilişlerle hayallerine kavuşmaktadır. Fakat sisteme bağlı olarak ne olursa olsun herkes sonunda hayallerine kavuşabilecektir. İster durumunuz iyi olsun ister çok fazla gücüm yok diye söyleyin bu sistemlerde herkesin ödeme gücüne göre bir sistem bulunmaktadır.

Sistemin tarihçesine baktığımızda ilk defa Avrupa’da ortaya çıktığı görülmektedir. İlk Yapı Tasarruf Sandığı 1775 yılında İngiltere’de Birmingham’da kurulmuştur. Daha sonra 1778 Almanya, 1831 ABD, 1855 Güney Afrika, 1858 Avustralya’da kurulmuştur. Sistem 1950’li yıllarda Avrupa’da yaygınlaşarak kurumsallaşmıştır.

Türkiye de ise 1926’lı yıllara kadar giden farklı isim ve yapılarda örneklere rastlanmaktadır. Türkiye deki sistemin Avrupa’dan farkı ‘’faizsiz’’ olmasıdır. Türkiye de ise 1990’lı yıllardan itibaren kurumsallaşmıştır. Sektör ülkemizde son on yılda %15 büyüme göstermiştir. 2015 yılında 90 bin kişi bu sistemden ev veya araç sahibi olmuştur. Sistem yapılan son düzenlemelerde BDDK kapsamında devlet güvencesine alınmıştır. Önümüzdeki beş yıl içinde sistemin piyasa payının %30' lara çıkması öngörülmektedir.

Siz sayın okuyucularımızda faizsiz finansman sistemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, hayalinizdeki eve veya araca bu sistem ile sahip olmak isterseniz sizler için görevimizi yapmaktayız.
"Hedefimiz Hayalleriniz" 

[email protected]

YORUMLAR

  • 0 Yorum