YENİ NESİL GAZETECİLİK


                  

Şükrü Boz

2019-02-19 23:49:42
1139

Anne ve Babaya İyilik Yapmanın Faziletleri

1- Anne - Babaya iyilik en büyük sevaptır. 
 
Hz. Enes (ra) anlatıyor: Bir adam Rasulüllah'e (sav) geldi. "Cihat etmek istiyorum fakat gücüm yetmiyor" dedi. Rasulüllah (sav), 
"Annen veya baban yaşıyor mu?" diye sordu. Adam "annem yaşıyor" dedi. Rasulüllah (sav), "Ona hizmet ederek Allah’ın rızasını kazan. Bunu yaparsan hem hac, hem umre ve hem de cihat etmiş olursun"  buyurdu. (1) 
Câhime (ra) anlatıyor: Hz. Peygamberimize, Ya Rasulallah savaşa gitmek istiyorum, size danışmaya geldim dedim, Rasulüllah (sav), "Annen hayatta mı?" diye sordu, "evet" dedim. Rasulüllah (sav), "Ondan ayrılma, çünkü cennet annenin ayağının altındadır" buyurdu. (2) 
 
2- Anne - Babaya iyilik günahların affına sebep olur.
Hz. Ömer’in oğlu anlatıyor: Hz. Peygamberimize bir adam geldi. "Ben büyük bir günah işledim, benim için tevbe kapısı açık mı?" diye sordu. Hz. Peygamberimiz, "Annen sağ mı?" diye sordu. Adam "hayır" dedi. Hz. Peygamberimiz, "Teyzen sağ mı?" diye sordu. Adam "evet sağ" dedi. Hz. Peygamberimiz, "Öyle ise git ona iyilik yap" (bu senin günahlarını affettirir) dedi. (3) 
İyiliklerin günahı affettireceğini Allahü Teâlâ şöyle bildiriyor:
İyilikler kötülükleri giderir. (4) 
Sabret, Çünkü Allah güzel iş yapanların ecrini zayi etmez. (5) 
3- Anne - Babaya iyilik duanın kabulüne sebep olur.
Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Rasulüllah (sav) şöyle buyurdular. Sizden önce gelenlerden üç kişi çocuklarının geçimini sağlamak için yola çıktılar. 0 sırada yağmura tutuldular, bir mağaraya sığındılar, daha sonra bir kaya parçası düşüp mağaranın ağzını kapattı. Mağaranın ağzının açılması için biri şöyle dua etti.
'Ya Rabbi bilirsin benim çok yaşlı annem- babam vardı, davarlarımdan süt sağar onlara içirirdim. Bir gün yanlarına geldiğimde uyumuşlardı, onlar uyanıncaya kadar yanlarında bekledim, uyanınca sütü onlara içirdim, bunu sırf senin rızanı kazanmak için yaptım. Eğer öyle ise şu kayayı buradan gider' dedi. Mağaranın ağzı biraz açıldı. (diğer arkadaşlarının duası ile de tamamen açıldı) (6) 
4- Anne - Babaya iyilik, ömrü ve rızkı artırır.
Enes bin Malik anlatıyor: Hz, Peygamberimiz şöyle buyurdular: Ömrünün uzun olmasını, rızkının artmasını isteyen kimse anne- babasına iyilik etsin. (7) 
5- Anne - Babaya iyilik cennete gitmeye sebep olur.
Ebu Ümame (ra) anlatıyor: Bir adam, "Ya Rasulallah! Anne-babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır" diye sordu. Rasulüllah (sav): "Onlar senin ya cennetin ya da cehennemindir" (onlara iyilik yaparsan cennete gidersin, kötülük yaparsan da cehenneme gidersin) buyurdu. (8) 
Anne-babaya isyan ve onları üzmek en büyük günahtır.
Ebü Bekir (ra) der ki: Rasulüllah (sav), "Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi?"  buyurdu. Biz, "evet haber ver ya Rasulüllah" dedik. Rasulüllah (sav), "Allah’a ortak koşmak, anne-babaya isyan ve eziyet etmek"  buyurdu. (9) 
Dünyada da, öbür âlemde de mutlu olmak istiyorsan anne-babana karşı sorumluluğunu yerine getir ve onlara iyilik yap.     
       
Şükrü Boz
(1) Tergib: 5/113.
(2) Hadis Ans: 2/485. Tergib: 5/114. Ruhul Beyan: 2/178. İbn Kesir: 9/4722.
(3) Tergib: 5/128. Riyazü’s-Salihin: 2/203. Hadis Ans: 2/489.
(4) Hûd: 114.
(5) Hûd: 115.
(6) Sahih-i Buhari: 13/5976. Tergib: 5/125.
(7) Tergib: 5/116.
(8) Tergib: 5/114. Hadis Ans: 17/471.
(9) Sahih-i Buhari: 13/5980. Hadis Ans: 15/36 Tergib: 5/121. Tefsir-i Kebir: 8/30 İslam Ans: 1/261.