Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek

ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek
02 Haziran 2021 - 14:38
Ticaret Bakanlığı'nca, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde (Geçici İthalat) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi'ne taraf ülkeler arasında eşyanın geçici ithali ve geçici ihracında gümrük beyannamesi kullanılabileceği gibi, bu işlemler ATA Karnesi kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.

ATA Karnesi kullanılması durumunda eşyanın gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilirken, idarece bu eşyaların gümrük vergilerine karşılık olarak ayrıca teminat aranmıyor.

Yapılan tebliğ değişikliği sonucu, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlandı. Böylece, söz konusu belgeyle yapılan işlemlerin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi, gümrüklerce risk analizinin daha erken ve sağlıklı yapılabilmesi mümkün olacak.

Ayrıca, ATA Karnesi'nde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve yükümlünün tercihine göre karneyi düzenleyen oda, elçilik, konsolosluk veya noter tarafından imzalanıp mühürlenmiş bir vekaletname ibraz edilerek işlemlerin temsilci tarafından yapılabilmesinin önü açıldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum