Ahret Nedir? TDK Sözlük Anlamı Ahiret Mi Ahret Mi?

Arapça kökenli bir sözcük olan ahiret kelimesi ''ahir'' kökünden türetilmiştir. Ahir, sonraki anlamına gelirken ahiret de sonraki dünya ve öbür alem demektir. Dinimize göre ahiret, tüm insanların ebedi olarak kalacakları yerdir. Her Müslüman kıyamet koptuğunda insanların diriltileceğine ve Allah'ın huzurunda toplanacağına iman eder. Dini kaynaklarda ve hadis kitaplarında da sıklıkla geçen bu kelime başta ''ahiretini kazanmak'' ve ''zad-ı ahiret'' olmak üzere birçok tamlamada da kullanılır.

Ahret Nedir? TDK Sözlük Anlamı Ahiret Mi Ahret Mi?
25 Mayıs 2021 - 18:03

Ahiret Nedir? 

Ahiret, Sur borusu üflendikten ve kıyamet koptuktan sonra ölülerin diriltileceği ve hesaba çekileceği yerdir. Dinimize göre Allah'ın emir ve yasaklarına uyan takva ehli kullar cennete gidecektir. Allah'ı ve ahiret gününü inkar edenler ise sonsuza kadar cehennemde kalacaktır. 

Ahiret Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

Ahiret kelimesinin TDK sözlük anlamı öldükten sonra tekrar diriltileceğimiz ve ebedi olarak kalacağımız alemdir. Sonra anlamına gelen ahir sözcüğünden türetilen ahiretin diğer anlamı ise sonraki yaşamdır. 

Ahiret mi, Ahret mi Nasıl Yazılır? 

Günlük konuşmalarda sıklıkla ''ahret'' şeklinde telaffuz edilen sözcüğün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dil bilgisi kurallarına göre sadece sesli harflerle biten kelimelerde ünlü düşmesi olur. Bu kelime ise ahir ve -et takısından oluşmuştur. Bu nedenle kelimenin ahret değil ahiret şeklinde yazılması gerekir. 

Örnek Cümleler: 

 1- Mümin kullar dünya hayatı için değil ahiret için ibadet ederler. (Doğru kullanım.)

 2- Günümüzde insan ahret yaşamını tamamen unutmuş gibiler. (Yanlış Kullanım) 


YORUMLAR

  • 0 Yorum